Postcirurgia

Aquests teixits elàstics postcirurgia són adients per la recuperació dels pacients després d’una cirurgia. En l’etapa postoperatòria, els teixits d’AdC activen la recuperació cicatricial per evitar hipertròfies.

Garanteixen un efecte immediat desinflamatori, drenant i reducció del dolor.

Els teixits proposats són d’alta qualitat, compressió i duració. Es fan servir en la fabricació de productes ortopèdics i postoperatoris.

Són resistents a l’aigua, fàcils de netejar, i poden suportar tensions i càrregues repetides sense desgastar-se ràpidament. Brinden la possibilitat de ser combinats amb cintes adhesives tipus Velcro®.

Més productes i serveis