tejidos técnicos

Utilitat: faixes laborals, faixes esport, munyequeres, genolleres, complements articles esport, colzeres, faixes preventives, articles sportwear

Teixits tècnics per a ús preventiu

La prevenció al món laboral és imprescindible, per això les faixes laborals han de tenir una compressió adequada al seu ús. AdC ofereix teixits tècnics fabricats amb la millor qualitat. Els elàstics amb una compressió i un gruix variables segons la necessitat de l’usuari.

També oferim teixits elàstics amb gran resistència al contacte amb el hook, ja que l’ús diari pot fer malbé la peça. Els nostres productes tenen llargs cicles de vida.

AdC ofereix una amplia gama de teixits tècnics per al sector esport, on es concentren la majoria de projectes personalitzats per als nostres clients.

Teixits amb propietats tèrmiques (Termorreguladors) i teixits actius desenvolupats amb micro tecnologia son alguns dels nostres productes estrelles.Tejidos con propiedades térmicas (Termorregulador) y tejidos activos desarrollados con micro tecnología son algunos de nuestros productos estrellas.