Utilitat: faixes ortopèdiques (tribandas, postcirurgia facial, abdominals, sacrolumbars, postoperatoris), braguers, espatlleres, canelleres, genolleres.

Teixits elàstics per al sector ortopèdic

El mercat mèdic-sanitari requereix unes propietats molt específiques per als seus usuaris i materia prima de primera qualitat en tots els teixits elàstics. Per aquesta raó, AdC ofereix teixits LATEX i teixits LATEX FREE amb diferents estructures. Els teixits LATEX tenen una alta elasticitat afavorint confort a la peça final.

Els teixits LATEX FREE són testats dermatològicament i milloren l’acabat final de la peça, tant per la seva suavitat com lleugeresa.

Loops elàstics, teixits amb propietats d’autotancament, articles amb diferents elasticitats i compressions son alguns productes que ofereix el nostre ampli catàleg.

Pregunti pels nostres articles rígids per completar els seus productes.