Teixits tècnics actius termoreguladors

Tejidos Termoreguladores

Teixits tècnics termoreguladores de components actius que modifiquen el seu estat físic de sòlid a líquid i viceversa dins d’un determinat rang de temperatures.

Aquesta classe de teixits ofereixen una absorció o alliberament de la calor corporal proporcionant a l’usuari una sensació de calor o de fred afavorint el seu confort.