Teixits Tècnics

Tejidos Técnicos Laborales

Artesana de Clofent ofereix una àmplia gamma de teixits tècnics per a diversos sectors com el mèdic i l’esportiu.

Aquí trobareu una gran varietat de productes que poden ser realitzats a mida.

Teixits tècnics per a l’esport

Teixits tècnics conductors

Teixits tècnics actius termoreguladors

Teixits tècnics per a ús militar