Teixits elàstics per faixes

Tejidos elásticos para fajas

Dins dels teixits elàstics per a faixes trobem els teixits per ortopèdia, teixits de prevenció laboral o fins i tot teixits esportius per a ús preventiu.

El seu ús serveix principalment per protegir-se de lesions de tipus lumbar i muscular en general i en mantenir l’esquena recta al realitzar qualsevol moviment. També evita forçar els músculs lumbars o abdominals en el moment de realitzar qualsevol esforç.

Aquests teixits sempre són elàstics i poden presentar compressions altes depenent del patró i de la ortesis final. En AdC podrà trobar diferents sèries en teixits elàstics transpirables i teixits elàstics compactes que s’adaptin millor al seu producte i de la lesió a tractar.