Teixits elàstics per canelleres, colzeres i turmelleres

Tejidos elásticos para muñequeras, coderas y tobilleras

Hi ha una gran diversitat d’ortesis de prevenció esportiva per a les lesions de colze, canell i genoll. La qualitat i eficàcia d’aquest tipus d’articles ortopèdics, ve determinada pel teixit elàstic utilitzat en la seva fabricació, per les matèries primeres i pels acabats del mateix teixit.

A Artesana de Clofent trobareu una gran varietat de teixits elàstics i teixits rígids que l’ajudaran a elaborar o complementar la seva canellera o colzera adaptant-se perfectament i amb l’objectiu d’eliminar la tensió i alleujar el dolor.

També hi ha teixits tipus “Loops” elàstics que faciliten l’adherència de les cintes per contacte per l’ auto tancament.